Jak zgłaszać awarie

Awarie należy zgłaszać telefonicznie na numer: +48 608 31 51 89 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Wszelkie pytania można kierować na adres: biuro@privcd.com.pl lub zgłaszać telefonicznie na numer +48 608 31 51 89.

W korespondencji należy podawać imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy. Usprawni to obsługę.